Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Κέρκυρας

Το σωματείο με την επωνυμία Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Κέρκυρας (ΟΦΣΚ), ιδρύθηκε τον  Ιούλιο του 2004, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και η δημιουργία ψυχαγωγικής λέσχης για τα μέλη του Σωματείου είτε σε ιδιωτικό, είτε σε μισθωμένο, είτε σε παραχωρησηθέντο για το σκοπό αυτό χώρο.

β) Η δημιουργία σχολής κυβερνητών ταχυπλόων σκαφών και η εκμάθηση των ναυτικών εν γένει γνώσεων στα μέλη ή μη της λέσχης.

γ) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε αγώνες μεταξύ φουσκωτών σκαφών

δ) Η γνωριμία και ανταλλαγή επισκέψεων με όμοιες λέσχες άλλων κρατών και άλλων πόλεων της Ελλάδας και η τουριστική προβολή της Κέρκυρας μέσω αυτών.

ε) Η οργάνωση και η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια κ.λ.π με θέματα συντήρησης και επισκευής μηχανών και σκάφους, ασφαλούς πλεύσεως, ελλιμενισμού, εκμάθησης΄ηλεκτρονικών βοηθημάτων κ.λ.π.

στ)  Η καλλιέργεια του πνεύματος της συναδελφοσύνης και της αγάπης για τη θάλασσα.

ζ) Η προστασία της θάλασσας και των ακτών της από την ρύπανση και η δημιουργία γενικότερα οικολογικής συνείδησης.

η) Η ανεύρεση και δημιουργία χώρου ελλιμενισμού (μαρίνας) για τα σκάφη των μελών της λέσχης.

θ) Η δημιουργία κέντρου άμεσης θαλάσσιας βοήθειας για τα μέλη της λέσχης και η συνδρομή προς τις Λιμενικές ή άλλες αρχές σε έκτακτες περιστάσεις.